Nhân ngày vui của các chị phụ nữ , sáng ngày 20/10/2016 tại trụ sở chính Tòa nhà Thép Toàn Thắng, Ban Tổng Giám  đã tổ chức hợp mặt kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ông Đoàn Danh Tuấn-Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng tặng lẵng hoa chức mừng cán bộ, công nhân viên nữ.. Nhân ngày vui của các chị phụ nữ , sáng ngày 20/10/2016 tại trụ sở chính Tòa nhà Thép Toàn Thắng, Ban Tổng Giám  đã tổ chức hợp mặt kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

. Ông Đoàn Danh Tuấn-Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng tặng lẵng hoa chức mừng cán bộ, công nhân viên nữ.Nhân ngày vui của các chị phụ nữ , sáng ngày 20/10/2016 tại trụ sở chính Tòa nhà Thép Toàn Thắng, Ban Tổng Giám  đã tổ chức hợp mặt kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ông Đoàn Danh Tuấn-Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng tặng lẵng hoa chức mừng cán bộ, công nhân viên nữ

(Ban Tổng Giám đốc cũng thân tặng mỗi chị một món quà tư chọn qua phong bì do  Tổng Giám đốc và các trưởng phòng ban thay mặt anh em nam trao tặng.)