Đường Sơn đẩy mạnh việc giảm số lượng nhà máy

Đường Sơn thành phố sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc có kế hoạch giảm 1/2 nhà máy thép vào năm 2020. Thành phố sẽ loại bỏ các thiết bị không hiệu quả. Đây là nỗ lực mới nhất để củng cố ngành thép và giúp hạn chế ô nhiễm. Cuộc chiến chống ô nhiễm kéo dài 4 năm của Trung Quốc nhắm vào công nghiệp thép và than đá. Trong tháng 5, chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ chú trọng để bảo vệ môi trường. Đường Sơn là nơi có 64 nhà sản xuất thép ở tỉnh phía bắc Trung Quốc, Hà Bắc. Nơi đây, sản xuất 91,2 triệu tấn thép thô trong năm 2017, chiếm 11% tổng sản lượng.

Những cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và hiệu quả sẽ bị đóng cửa. Đường Sơn cũng lên kế hoạch để loại bỏ lò cao với công suất sản xuất hàng năm dưới 1 triệu tấn. Các lò sản xuất với công suất hàng năm dưới 1,15 triệu tấn sẽ được loại bỏ. Trung Quốc sẽ thay đổi vận chuyển quặng khoáng, than cốc và các hàng hóa khác giữa các cảng ở miền Bắc.

Kế hoạch mới nhất của Đường Sơn là phù hợp với mục tiêu của Hà Bắc. Tỉnh này sẽ theo đuổi “phát triển chất lượng cao” và bảo vệ môi trường. Tỉnh này sẽ tìm các nguồn tăng trưởng kinh tế thay thế để loại bỏ ô nhiễm. Hiện nay, Đường Sơn là một trong những thành phố ô nhiễm nhất của Trung Quốc. Mặc dù thành phố đã cắt giảm để chỉ số ô nhiễm không khí được gọi PM2.5, bằng 10,8 % năm ngoái.