THÉP HÌNH CHỮ H

Tiêu chuẩn GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN
Chiều cao thân 100 – 900 mm
Chiều rộng cánh 50 – 400 mm
Chiều dài 6000 – 18000 mm

 

Tra cứu thông tin chi tiết sản phẩm theo Catalog