SẢN PHẨM THÉP MIỀN NAM

1. Thép cuộn

Trên sản phẩm thép cuộn Ø6, Ø8 – (CB240 – T) có chữ nổi “ VNSTEEL”.

2. Thép thanh vằn

Có dấu hiệu “V”, chữ và số chỉ rõ đường kính & mác thép, được in nổi và khoảng cách lặp lại dấu hiệu này từ 1m đến1,2m tùy theo đường kính cây thép.

3. Thép góc đều cạnh

Dấu  trên thanh thép góc được in nổi, khoảng cách giữa 2 dấu từ 1,2m đến 1,4m tùy theo thép góc lớn nhỏ.

4. Nhãn sản phẩm

Mỗi bó thép được treo một giấy mã vạch

ĐÓNG BÓ SẢN PHẨM
1. Thép thanh vằn dài 11.7m
Một bó thép vằn có trọng lượng  ~2500, được đóng thành bó buộc chặt bởi 5 dây đai thép tròn Φ7.0 mm, chia đều suốt chiều dài bó thép, riêng 2 đầu cách 0.5m.

2. Thép thanh tròn trơn dài 8,6m

Được buộc chặt bằng 4 đai thép dẹp rộng 30mm chia đều suốt chiều dài bó thé

3. Thép góc dài 6m

Được buộc chặt bằng 4 đai đai thép dẹp rộng 30mm chia đều suốt chiều dài bó thép.

4. Thép cuộn
Được buộc bằng 4 đai thép tròn Ø7.

ĐÁNH DẤU SẢN PHẨM


DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here