6 tháng, nhập khẩu gần 5 tỉ USD sắt thép về Việt Nam

Theo Tổng cục Hải Quan, trong 6 tháng đầu năm 2018, sắt thép nhập khẩu vào nước ta giảm về số lượng nhưng tăng về giá trị. Trong khi đó xuất khẩu vẫn tăng mạnh về số lượng và giá trị so với cùng kì năm ngoái.

Về nhập khẩu, lũy kế 6 tháng, nước ta nhập hơn 6,8 triệu tấn sắt thép, trị giá hơn 4,93 tỉ USD. Giảm so với cùng kì 12,9% về lượng nhưng tăng 6,4% về giá trị. Trong nửa cuối tháng 6, lượng sắt thép các loại nhập hơn 567 ngàn tấn. Xét trị giá 406 triệu USD, giảm 66,53 triệu USD, tương ứng giảm 14,1% so với kì trước.

Về xuất khẩu, lũy kế 6 tháng đạt 2,8 triệu tấn, trị giá 2,1 tỉ USD. So với cùng kì năm trước, sắt thép xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 38,7% về lượng và tăng 55,4% giá trị. Lượng sắt thép xuất khẩu trong nửa cuối tháng 6 đạt 276.802 tấn trị giá 215 triệu USD. Tăng hơn 80 triệu USD tương ứng tăng 59,4% so với nửa đầu tháng 6.